B17. Bạch tuộc, sò đỏ sống - Tako, hokkigai sashimi

B17. Bạch tuộc, sò đỏ sống - Tako, hokkigai sashimi

B17. Bạch tuộc, sò đỏ sống - Tako, hokkigai sashimi

Khác

Giá: 185,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận