C8. Cơm sushi cuốn với cá chiên tẩm vừng - Gyo no furai maki

C8. Cơm sushi cuốn với cá chiên tẩm vừng - Gyo no furai maki

C8. Cơm sushi cuốn với cá chiên tẩm vừng - Gyo no furai maki

Khác

Giá: 60,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận