C31.Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ Ebi, abokado temaki

C31.Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ Ebi, abokado temaki

C31.Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ Ebi, abokado temaki

Khác

Giá: 65,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận