C5.Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ Ebi to abokado maki

C5.Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ Ebi to abokado maki

C5.Cơm sushi cuốn tôm và quả bơ Ebi to abokado maki

Khác

Giá: 65,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận