Cơm sushi cuốn rong biển với tôm tempura

Cơm sushi cuốn rong biển với tôm tempura

Cơm sushi cuốn rong biển với tôm tempura

khai vị

Giá: 55,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận