C28.Cơm sushi trứng cá hồi Ikura gunkan

C28.Cơm sushi trứng cá hồi Ikura gunkan

C28.Cơm sushi trứng cá hồi Ikura gunkan

Khác

Giá: 95,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận