Sashimi tổng hợp 30 miếng

Sashimi tổng hợp 30 miếng

Sashimi tổng hợp 30 miếng

khai vị

Giá: 690,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận