Tempura tôm

Tempura tôm

Tempura tôm

khai vị

Giá: 125,000₫

tươi ngon mát bổ

Bình luận